Betydning tilsyn
Hva betyr tilsyn? Her finner du 10 betydninger av ordet tilsyn. Du kan også legge til en definisjon av tilsyn selv.

1

1   2

tilsyn


Kontroll som Datatilsynet gjennomfører hos en virksomet for å se om den etterlever personvernreglene.
Kilde: datatilsynet.no

2

1   2

tilsyn


Tilsyn eller pass betyr å passe på, føre tilsyn med, eller stelle for eller med noe eller noen. Likeledes er tilsyn en felles betegnelse på instanser innenfor offentlig forvaltning som ser etter a [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1   2

tilsyn


Tilsyn i HMS/KS verden betyr kontroll av/ved virksomheten. Vi snakker om interne tilsyn (virksomhetens egenkontroll) og eksterne tilsyn (fra kunder, myndigheter). Tilsyn kan f.eks. gjennomføres som en systemrevisjon.
Kilde: bedriftsservice.org

4

0   2

tilsyn


Definisjon Tiltak under pleie- og omsorgstjenesten, hvor en bruker tilses uten at det gis praktisk hjel
Kilde: volven.no

5

0   2

tilsyn


Myndighetene skal i henhold til plan- og bygningsloven føre tilsyn i byggesaker. Kan være dokumenttilsyn, byggeplasstilsyn eller systemtilsyn.
Kilde: boligabc.no

6

0   2

tilsyn


Å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følges (overvåking/kontroll). Tilsynet omfatter også reaksjon etter tilsynet.
Kilde: slokkeanlegg.no

7

0   2

tilsyn


– kommunens oppgave hvor det påses at plan- og bygningsloven følges, at nødvendig dokumentasjon foreligger og holde oppsyn med at blant annet kontroll for prosjektering og utførelse blir foretatt.
Kilde: hurum.kommune.no

8

0   2

tilsyn


er etatens instans som ser etter at godkjenninger og gjeldende bestemmelser blir fulgt i byggetiltak.
Kilde: plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no

9

0   2

tilsyn


Verifisering av om en adressat for rettigheter og plikter overholder disse, og eventuelt sette inn korrigerende tiltak (H.P. Graver). Begrepet brukes både om aktiviteten og om organet som utfører aktiviteten.
Kilde: bankid.no

10

0   2

tilsyn


Tilsyne kan være to ting. Dvs. det fysiske tilsynet som blir gjort og det tilsynet som utfører dette. Dette kan eksempelvis være arbeidstilsynet som utfører tilsyn for å sørge for at lov og regelverk blir fulgt opp.
Kilde: internsikringsbloggen.no

Legg til betydningen av tilsyn
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< tilsig tilvære >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning