Betydning symptom
Hva betyr symptom? Her finner du 14 betydninger av ordet symptom. Du kan også legge til en definisjon av symptom selv.

1

4   1

symptom


Sykdomstegn
Kilde: epilepsi.no

2

1   0

symptom


Et symptom er en sansning eller endring av en helsetilstanden til en pasient. Det er en subjektiv beskrivelse, i motsetning til sykdomstegn eller kliniske funn, som er begreper som brukes om objektive [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

2   2

symptom


Norsk: sykdomstegn. Tegn fra kroppen som man oppfatter som om sykdom finnes eller holdet på å bryte ut.
Kilde: nettdoktor.no

4

0   0

symptom


Observert fenomen som er en følge av en feil eller et avvik, som kan gi holdepunkter for å påvirke, beskrive og lokalisere en feil.
Kilde: lederkilden.no

5

0   0

symptom


Observert fenomen som er en følge aven feil eller et avvik, som kan gi holdepunkter for å påvise, beskrive og lokalisere en feil.
Kilde: ledelsen.leanlearning.no

6

0   0

symptom


de tegn og ubehag som den syke selv opplever
Kilde: amv.legehandboka.no

7

0   0

symptom


Kjennetegn på sykdom, sykdomstegn
Kilde: fmr.no

8

0   0

symptom


de tegn og ubehag som den syke selv opplever
Kilde: nhi.no

9

0   0

symptom


de tegn og ubehag som den syke selv opplever
Kilde: nevro.legehandboka.no

10

0   0

symptom


Et fysisk eller mentalt tegn på at en person har en lidelse eller sykdom. Diaré, hodepine, feber, utmattelse, kvalme, smerter og depresjon er alle vanlige symptomer.
Kilde: imodium.no

11

0   0

symptom


er tegn som viser at en er syk. Hoste kan være symptomet på at en er forkjølet. Når noen hører stemmer som andre ikke hører, kan det være et symptom på at en har det dårlig psykisk. En psykisk syk person kan ha mange symptomer, eller bare noen få.
Kilde: morild.org

12

0   0

symptom


de tegn og ubehag som den syke selv opplever
Kilde: myoreflex.legehandboka.no

13

0   1

symptom


Definisjon Ethvert subjektivt (smerte, kvalme, kløe o.l.) eller objektivt (utslett, diare, besvimelse, o.l.) kjennetegn på sykdom som oppleves/observeres av pasienten eller andre
Kilde: volven.no

14

0   1

symptom


Et subjektivt opfattet problem eller en klage fra patienten. Ved multipel sclerose er nogle af de almindeligste symptomer problemer med synet, træthed, sensoriske forandringer, svaghed eller paralyse [..]
Kilde: sclerosebehandling.nu

Legg til betydningen av symptom
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< symmetri syndig >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning