Betydning student
Hva betyr student? Her finner du 8 betydninger av ordet student. Du kan også legge til en definisjon av student selv.

1

1   0

student


kriv kursdeltaker
Kilde: vofo.no

2

1   0

student


academic, scholar, student
Kilde: statsci.org

3

1   0

student


Person med studierett ved UMB.
Kilde: nmbu.no

4

0   0

student


Person med studierett ved UMB
Kilde: nmbu.no

5

0   0

student


Som student regnes den som er tatt opp til ett av høgskolens studieprogrammer, og som derfor har studierett i samsvar med universitets- og høgskolelovens § 3-7 til § 3-10. (Eksamensforskriften ved [..]
Kilde: hit.no

6

0   1

student


En student (maskulin og kjønnsnøytral form; studine som lite brukt femininum) er en person som studerer, det vil si får undervisning og tar utdanning, særlig ved en høyere læreanstalt eller skol [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7

0   1

student


student
Kilde: termbase.uhr.no

8

0   1

student


Med student menes en person som er tatt opp til et studium ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet i samsvar med lov om universiteter og høyskoler §§ 3-6 og 3-7.
Kilde: uit.no

Legg til betydningen av student
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< stubb stuing >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning