Betydning stagnasjon
Hva betyr stagnasjon? Her finner du 4 betydninger av ordet stagnasjon. Du kan også legge til en definisjon av stagnasjon selv.

1

5   0

stagnasjon


det å stagnere | utviklingsstans
Kilde: no.wiktionary.org

2

1   0

stagnasjon


Stagnasjon kan referere til følgende: Økonomisk stagnasjon, ingen eller treg økonomisk vekst. Naturvitenskapelig stagnasjon, stagnasjon av vann eller luft. Stagnasjonsæraen, en periode med økonomisk s [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   0

stagnasjon


Under drift av et solvarme-anlegg, vil stagnasjon oppstå på grunn av at temperaturen i solvarme-lageret når sitt maksimum. Når maksimal temperatur er nådd i solvarme-lageret, må solvarme-anlegget stoppe for å unngå koking og stagnasjon inntreffer. I et drener-bart solvarme-anlegg, vil væsken renne ut av solfangerne og dermed forhindre overoppheting [..]
Kilde: catchsolar.no

4

0   0

stagnasjon


Betegnelse for en meteorologisk situasjon der et svakt vindfelt med vindretning som følger terrengformasjoner får redusert bevegelse på grunn av fysiske hindringer av luftbevegelsen i terrenget.
Kilde: miljokommune.no

Legg til betydningen av stagnasjon
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< tiger kne >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning