Betydning slam
Hva betyr slam? Her finner du 5 betydninger av ordet slam. Du kan også legge til en definisjon av slam selv.

1

1   0

slam


Jord, sand og lignende som føres med elvevann og legger seg langs elvebreddene eller på jord som elva renner over; anses som god gjødsel. | slå, slamre (f.eks. en dør)
Kilde: no.wiktionary.org

2

1   0

slam


Alle faste eller halvfaste materialer eller flydende affald, der genereres fra et kommunalt, kommercielt eller industrielt spildevandsrensningsanlæg, vandforsyningsbehandlingsanlæg eller luftforuren [..]
Kilde: lhoist.com

3

1   0

slam


Sedimenter er små partikler som kan bli transportert av vann eller et annet medium, og som med tiden legger seg ned på bunnen til et lag med faste partikler, i vann eller annen væske. Sedimentasjon [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

1   0

slam


Avfall som hoper seg opp på bunnen av akvariet. Det meste av det er fôrrester og avføring fra fisk.
Kilde: steam-engine.org

5

0   0

slam


Slam, gjørme, dynn, en finkornet, gjerne bløt og klebrig masse med stort vanninnhold, oftest dannet ved bunnfelling i vann.

Kilde: SNL
anonym - 1. oktober 2019


Legg til betydningen av slam
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< palace kjøpmann >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning