Betydning security
Hva betyr security? Her finner du 7 betydninger av ordet security. Du kan også legge til en definisjon av security selv.

1

0   0

security


verdipapir [økon]
Kilde: i18n.skolelinux.no

2

0   0

security


Sikkerhet er et begrep som er knyttet til hvor sannsynlig det er at uønskede situasjoner kan oppstå. Sikkerhet er i de fleste fagdisipliner knyttet til begrep som risiko, farekilde, hendelse, sannsy [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   0

security


säkerhet
Kilde: cs.lth.se

4

0   0

security


Sikkerhet
Kilde: exportglossary.reingex.com

5

0   0

security


Angivelse som benyttes i gjenforsikringsmarkedet (reassuransemarkedet) for å angi en reassurandørs finansielle styrke/ evne til å kunne bære sine forpliktelser etter inngåtte reassuranseavtaler. Spesialiserte ratingfirmaer som Moody’s og Standard & Poor’s måler og publiserer løpende slike ratinger av det enkelte forsikringsselskap i [..]
Kilde: harduensak.no

6

0   0

security


säkerhet
Kilde: cs.lth.se

7

0   0

security


säkerhet, trygghet, skydd mot risker - se säkerhet.
Kilde: cstjanster.idg.se

Legg til betydningen av security
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< section segment >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning