Betydning sauskolt
Hva betyr sauskolt? Her finner du 2 betydninger av ordet sauskolt. Du kan også legge til en definisjon av sauskolt selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sauskolt


Da jeg vokste opp for lenge siden. hadde vi noe som ble kalt "sauskolt". Visse likheter med det vestlandske smalahove, men enklere. Hodet av sauen/ lammet ble flådd og kløvd i to på langs. Deretter vasket og lagt i salttønna med sterk lake (så sterk at en potet med en firetoms spiker i, fløt). Ett og ett hode ble tatt opp og brukt til pålegg. Kan også være et skjellsord
Odd Johannessen - 17. januar 2022

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sauskolt


[sauskåjlt] m. sauhode
Kilde: elgsnes.no
<< sausjel sausnebb >>