Betydning sannsynlighet
Hva betyr sannsynlighet? Her finner du 9 betydninger av ordet sannsynlighet. Du kan også legge til en definisjon av sannsynlighet selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sannsynlighet


Egenskapen å være sannsynlig. | Resultatet av å være sannsynlig.
Kilde: no.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sannsynlighet


sannsyn, (negativt òg:) fare, risiko // det er liten s- for
Kilde: sprakradet.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sannsynlighet


Sannsynlighet er et begrep som brukes i flere forskjellige sammenhenger. Det kan være et mål for usikkerheten av fremtidige hendelser, et mål for hvor ofte en hendelse opptrer når den er en av flere m [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sannsynlighet


m likende n.
Kilde: ivaraasen.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sannsynlighet


(noe er sannsynlig) Når en hendelse inntrer med 66% sikkerhet er den sannsynlig Utvidet forklaring: Bakgrunnstanke loddtrekning. Hvis det er fire gevinster blant seks lodd, er det sannsynlig at spilleren vinner.
Kilde: ngi.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sannsynlighet


Sannsynligheten for en hendelse er den relative hyppighet hendelsen opptrer med i det lange løp ved et stort antall forsøk der hendelsen er ett av flere mulige utfall av hvert forsøk.
Kilde: tsh.toi.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sannsynlighet


Sjansen/risikoen for at en hendelse vil inntreffe, tilsvarer andelen ganger dette skjer i en (uendelig) lang serie med forsøk. sannsynlighetsfordeling Overs [..]
Kilde: ub.uib.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sannsynlighet


> sannsyn
Kilde: nn.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sannsynlighet


sannsyn, (negativt òg:) fare, risiko // det er liten s- for det er lite truleg (sannsynleg) at
Kilde: sprakradet.no

<< uselviskhet usannsynlighet >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning