Betydning rettssikkerhet
Hva betyr rettssikkerhet? Her finner du 4 betydninger av ordet rettssikkerhet. Du kan også legge til en definisjon av rettssikkerhet selv.

1

17 Thumbs up   1 Thumbs down

rettssikkerhet


Et system som beskytter det enkelte individ mot overgrep fra staten. Ingen skal for eksempel kunne bli fengslet uten at det har grunnlag i en lov.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

rettssikkerhet


En rettsstat er en stat med et velutviklet og sivilisert rettssystem. Her står prinsipper om legalitet, rettssikkerhet og maktfordeling sentralt, fundert på det grunnleggende demokratiske prinsipp om [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

rettssikkerhet


> rettstryggleik (m.)
Kilde: nn.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   6 Thumbs down

rettssikkerhet


rettstrygd, rettstryggleik
Kilde: sprakradet.no

<< rettmessig rettsvesen >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning