Betydning reservasjon
Hva betyr reservasjon? Her finner du 4 betydninger av ordet reservasjon. Du kan også legge til en definisjon av reservasjon selv.

1

9 Thumbs up   3 Thumbs down

reservasjon


Resvervasjon gjør det mulig for enkelt personer å reservere seg mot en tjeneste. I dette tilfellet er det snakk om reservasjon mot interessebasert markedsføring hos de selskapene som følger IAB sine r [..]
Kilde: youronlinechoices.com

2

4 Thumbs up   4 Thumbs down

reservasjon


Reservere leilighet/bolig, noe som kan gjøres for å sikre seg boligen slik at andre ikke skal ha mulighet til å kjøpe boligen. Brukes ofte frem til finansieringsbekreftelse foreligger, men kan også brukes til boligen har fått midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på nybygg.
Kilde: totalrenovering.no (offline)

3

3 Thumbs up   5 Thumbs down

reservasjon


En reservasjon er en skriftlig avklaring om et unntak i forsikringen og kan gjelde for et enkelt individ eller for en hel rase. En reservasjon trenger ikke være endelig. Det står på ditt forsikringsbr [..]
Kilde: agria.no

4

1 Thumbs up   5 Thumbs down

reservasjon


Begrep i personforsikring som angir hvilke konkrete unntak i forsikringsdekningen som forsikringsselskapet har tatt. Reservasjoner benyttes for personforsikringsdekninger hvor selskapet innhenter helseopplysninger fra forsikrede før forsikringsavtalen inngås, og deretter etter en vurdering angir de sykdommer, lidelser og lyter som selskapet velger [..]
Kilde: harduensak.no (offline)

<< resept reservoar >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning