Betydning resept
Hva betyr resept? Her finner du 6 betydninger av ordet resept. Du kan også legge til en definisjon av resept selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resept


Resept (fra latin recipere, å ta.). brukes om oppskrift på blandinger og tilberedninger av enhver art, men særlig om legemidler. Leger, tannleger og veterinærer kan forordne reseptpliktige legemidler. [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resept


Definisjon Rekvirering av legemidler til bruk for bestemte personer eller dyr fra person med rekvireringsret
Kilde: volven.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resept


Definisjon Resept er en leges rekvisisjon av legemiddel fra apotek til bruk for bestemte personer, eller til bruk i reseptutsteders praksis, på sykehus e.l. Resept skal primært skrives på blankett som [..]
Kilde: volven.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resept


Oppskriften som brukes i produksjonen
Kilde: laerling.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resept


Rekvirering av legemidler til bruk for bestemte personer eller dyr, eller til bruk rekvirentens praksis, fra person med rekvireringsrett
Kilde: apotek.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resept


(fra latin recipere, «motta») er en rekvisisjon, anvisning eller oppskrift for tillaging, utlevering og bruk av reseptpliktige legemidler. Leger, tannleger og veterinærer kan skrive ut resepter.
Kilde: fremmedord.org

<< reproduksjon reservasjon >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning