Betydning redning
Hva betyr redning? Her finner du 3 betydninger av ordet redning. Du kan også legge til en definisjon av redning selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

redning


Redning av savnede mennesker i skredmasser må foregåsvært raskt. Overlevelsessjansen synker til under 50% allerede etter 20 minutter. Man skiller mellom kameratredning og profesjonell redningsinnsats.
Kilde: ngi.no (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

redning


mf berging f. -s|belte n livbelte n. -s|båt m livbåt m. -s|håp n berginsvon f.
Kilde: ivaraasen.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

redning


Tiltak som iverksettes for å forhindre eller redusere skade. Også benyttet i forsikring som betegnelse på berging etter havari på sjøen, og assistanse/ bilberging / veihjelp ved driftsstans, utforkjøringer, kollisjoner mv av motorvogner.
Kilde: harduensak.no (offline)

<< redde regelmessig >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning