Betydning rebell
Hva betyr rebell? Her finner du 2 betydninger av ordet rebell. Du kan også legge til en definisjon av rebell selv.

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

rebell


En rebell er en som er i opprør, eller mer generelt en som motsetter seg autoritet eller kontroll. Rebell kan også referere til: Rebell (magasin), Rød Ungdoms eksterne magasin, tidligere kjent som Ung [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   3 Thumbs down

rebell


Rebell er Rød Ungdoms eksterne magasin. Bladet har kommet ut siden 1963, og har tidligere hatt navnene Ungsosialisten, Røde Garde og Rute 80. På 1970-tallet var bladet oppe i et opplag på 15 000, og k [..]
Kilde: no.wikipedia.org
<< reaksjon rebus >>