Betydning randson
Hva betyr randson? Nedenfor finner du en betydning av ordet randson. Du kan også legge til en definisjon av randson selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

randson


overgangssone mellom dyrket mark og skog, vann eller bekk med arter fra åker og eng og viltvoksende arter av gras, urteplanter, busker og enkelttrær.
Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no (offline)
<< produksjonslandska rekreasjonslandskap >>