Betydning possessiv
Hva betyr possessiv? Her finner du 2 betydninger av ordet possessiv. Du kan også legge til en definisjon av possessiv selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

possessiv


Possessiv i et språk er et kasus som indikererer et eiendomsforhold. Det er ikke det samme som genitiv, som kan uttrykke et større omfang av eiendomsforhold. I mange språk har likevel genitiv og posse [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

possessiv


determinativ som betegner eiendom eller tilhørighet. Possessivene bøyes i genus og numerus i samsvar med det leddet de bestemmer, og i person etter det individet det refererer til.
Kilde: ordnett.no
<< positur postei >>