Betydning offentlighetslov
Hva betyr offentlighetslov? Her finner du 2 betydninger av ordet offentlighetslov. Du kan også legge til en definisjon av offentlighetslov selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

offentlighetslov


Offentleglova (lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) er en lov om innsynsrett i virksomheten som drives av forvaltningsorganer i Norge. Loven trådte i kraft den [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

offentlighetslov


offentleg(heits)lov [forma utan -heit bryt med tradisjonell ordlagingsskikk]
Kilde: sprakradet.no
<< offentlighet ombud >>