Betydning nåverdiprofil
Hva betyr nåverdiprofil? Her finner du 2 betydninger av ordet nåverdiprofil. Du kan også legge til en definisjon av nåverdiprofil selv.

1

1   0

nåverdiprofil


Nåverdiprofil er en kurve som viser nåverdien av en gitt kontantstrøm ved ulike avkastningskrav. I et diagram hvor avkastningskravet avsettes langs vannrett akse og nåverdi i kroner langs loddrett akse, vil kurven falle mot høyre ved økende avkastningskrav, når vi har å gjøre med et investeringsprosjekt. Hvis vi har å gjøre med et finansieringsprosjekt, vil kurven stige mot høyre. Det er ikke nødvendig å forklare/tegne en nåverdiprofil både for et investerings-og finansieringsprosjekt.
anonym - 22. juni 2020

2

0   0

nåverdiprofil


Profil som viser hvordan nåverdien endrer seg med endringer i renten.
Kilde: lederkilden.no

Legg til betydningen av nåverdiprofil
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< nyhetsgruppetjener Næringsansvarlig kommune >>