Betydning markedsøkonomi
Hva betyr markedsøkonomi? Her finner du 8 betydninger av ordet markedsøkonomi. Du kan også legge til en definisjon av markedsøkonomi selv.

1

8   0

markedsøkonomi


Et samfunn hvor priser og fordeling av varer og tjenester bestemmes av markedskreftene.
Kilde: no.wiktionary.org

2

1   2

markedsøkonomi


Kjennetegnes ved at priser på varer og tjenester bestemmes i marke­dene i et samspill mellom tilbud og etterspørsel, og at produksjonsressursene allo­keres til de anvendelsene som gir størst avka [..]
Kilde: lederkilden.no

3

1   2

markedsøkonomi


Produksjonsmidlene eies av private, og det er tilbud og etterspørsel i markedet som bestemmer over produksjon og fordeling av godene.
Kilde: eholding.no

4

1   3

markedsøkonomi


Kjennetegnes ved at priser på varer og tjenester bestemmes i markedene i et samspill mellom tilbud og etterspørsel, og at produksjonsressursene allokeres til de anvendelsene som gir størst avkastni [..]
Kilde: oekonomi.no

5

0   2

markedsøkonomi


Kjennetegnes ved at priser på varer og tjenester bestemmes i marke­dene i et samspill mellom tilbud og etterspørsel, og at produksjonsressursene allo­keres til de anvendelsene som gir størst avkastning.
Kilde: fagbokforlaget.no

6

0   2

markedsøkonomi


Markedsøkonomi er en betegnelse, som man bruger om samfund, hvor det er besluttet, at man baserer sig på et system med markeder til at fordele ressourcerne med. Læs mere om Markedsøkonomi
Kilde: banktorvet.dk

7

2   5

markedsøkonomi


Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og ette [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0   3

markedsøkonomi


Kjennetegnes ved at priser på varer og tjenester bestemmes i markedene i et samspill mellom tilbud og etterspørsel, og at produksjonsressursene allokeres til de anvendelsene som gir størst avkastning.
Kilde: home.himolde.no

Legg til betydningen av markedsøkonomi
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< realfag planøkonomi >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning