Betydning landskap
Hva betyr landskap? Her finner du 13 betydninger av ordet landskap. Du kan også legge til en definisjon av landskap selv.

1

13   9

landskap


avgrensa område med enhetlig natur | : '''''Landskapet''' i Vesterålen er vakkert.'' | avgrensa område med enhetlig kultur, gjerne en tidligere politisk enhet, | : ''Herjedalen er et landskap i Sve [..]
Kilde: no.wiktionary.org

2

6   4

landskap


Det representerer alle de synlige egenskapene til et areal, ofte betraktet med hensyn til deres estetiske appell. Det foreslår også å betegne et format av trykt materiale som er bredere enn det er høyt.

"Landskapet i Frankirke er fantastisk."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

3

7   7

landskap


Eit område som er særprega av natur og menneske. Referanse: Den europeiske landskapskonvensjonen, kap. I, artikkel 1a.
Kilde: miljokommune.no

4

7   8

landskap


Landskap (trolig fra lavtysk lantschop, jamfør norrøne landskapr, «forhold i et land, landsdel») refererer til et mindre område som utgjør en naturlig avgrenset enhet. Det omfatter de synlige trekk i [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

5   7

landskap


land, lende
Kilde: ivaraasen.no

6

6   8

landskap


Et mer eller mindre naturlig avgrenset areal som består av en mosaikk av naturtyper med ulik landform og kulturpåvirkning.
Kilde: maridalensvenner.no

7

4   8

landskap


Begrepet landskap brukes på flere måter. I Sverige og Finland er begrepet brukt om en type geografiske enheter, som tidligere har vært administrative enheter. I Finland brukes i dag landskap om admini [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

4   8

landskap


Landskap er en samlebetegnelse på våre utendørs omgivelser, både det naturgitte og det menneskeskapte. Landskapet er formet av samspillet mellom mennesket og naturen. Betegnelsen omfatter alle typer l [..]
Kilde: telemark.no

9

3   8

landskap


Landskap i Sverige er historiske landsdeler som etter den svenske konstitusjonen av 1634 ikke lenger har noen politisk eller administrativ betydning. I middelalderen fungerte mange landskap (også kalt [..]
Kilde: no.wikipedia.org

10

3   9

landskap


Finlands landskap (svensk landskap, finsk maakunta) er kommunalrettslige enheter som ble innført i Finland i 1997. Finland er inndelt i 19 landskap, 18 på fastlandet i tillegg til Åland. Disse har sin [..]
Kilde: no.wikipedia.org

11

3   9

landskap


Landskap (trolig fra lavtysk lantschop, jamfør norrøne landskapr, «forhold i et land, landsdel») refererer til et mindre område som utgjør en naturlig avgrenset enhet. Det omfatter de synlige trekk i [..]
Kilde: no.wikipedia.org

12

3   9

landskap


Landskap kan bety Landskap, et landområde som oppfattes som en naturlig enhet - ut fra en spesiell geologisk, biologisk eller kulturell karakter Landskap (landsdel), geografiske politiske inndelninger [..]
Kilde: no.wikipedia.org

13

2   9

landskap


paisaje
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

Legg til betydningen av landskap
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Sogn og Fjordane spesialisering >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning