Betydning lån
Hva betyr lån? Her finner du 20 betydninger av ordet lån. Du kan også legge til en definisjon av lån selv.

1

3   1

lån


Pengar du får som du har forplikta deg til å betale tilbake.
Kilde: lanekassen.no

2

2   0

lån


comodat , împrumut
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

3

2   1

lån


loan
Kilde: statsci.org

4

0   0

lån


Lån kan defineres som en avtale mellom to parter, der långiver (banken) låner ut et pengebeløp til låntaker (privatperson) som forplikter seg til å betale tilbake lånet over en bestemt tidsperiode.
anonym - 17. november 2020

5

2   2

lån


Et lån er en avtale mellom to parter, hvor den ene parten, långiver eller kreditor, låner ut en gjenstand eller et pengebeløp, og den andre parten, låntager eller debitor (også kalt skyldner), påtar s [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

1   1

lån


varm
Kilde: asiaforum.no

7

1   1

lån


(ei) Stor hovudbygning på gard. T.d. Eidslåna, prestelåna. Brukt m.a. om garden i Djupedalen der slekta vår bur. Sjå “særlege namn” og “Ei slekt..” s. 90. Truleg frå gamalt d.s.s. borg eller festning. [..]
Kilde: selje.info

8

1   1

lån


 låne            
Kilde: verdalsbilder.no

9

1   1

lån


 våningshus            
Kilde: verdalsbilder.no

10

0   0

lån


Penger du må betale tilbake.
Kilde: laanonline.net

11

0   0

lån


Et lån er et tilsagn om i en vis periode at kunne disponere over penge eller genstande tilhørende en anden person eller virksomhed. Læs mere om Lån
Kilde: banktorvet.dk

12

0   0

lån


Overlatelse av en ting til en annen person med eller uten vederlag, med plikt om å levere den tilbake.
Kilde: legaliz.no

13

0   0

lån


Et lån er en banktjeneste, der du låner penger fra banken også har du en tidsramme på når pengene må være helt nedbetalt, ofte over mange år.
Martine - 12. mai 2016

14

1   2

lån


Et lån er en kontrakt mellom en kreditor og en låntaker, der kreditoren går med på å gi låntakeren et pengebeløp mot at låntakeren lover å betale tilbake pengene. Lånet betales vanligvis tilbake med r [..]
Kilde: uof.no

15

0   1

lån


Noe man har midlertidig råderett over. Ordet brukes særlig om å stille penger til disposisjon for en avtalt periode (løpetid) og mot en avtalt godtgjørelse (renter m.m.).
Kilde: lederkilden.no

16

0   1

lån


loan
Kilde: termbase.uhr.no

17

1   2

lån


Kommunen kan i henhold til kommuneloven, kun låne til investeringer og aldri til drift. Gjeldsgraden bør være lavest mulig og ikke overskride 60% av drift. Renter på lån dekkes over drift. Høy(ere) gjeldsgrad belaster driftsbudsjettet for mye.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

18

1   2

lån


Hvis du ikke kan spare penger til det du ønsker deg, så kan et forbrukslån være løsningen for deg. Fordelen er at du får pengene med engang, og mange av dem samtidig. Bakdelen er at det koster penger. Alle forbrukslån skal tilbakebetales med gebyr og renter. Derfor er det viktig å ikke søke om mer enn du behøver. Låne penger er helt vanlig i dagens [..]
Kilde: zb.no

19

0   1

lån


 Våningshus, Våningshuset     Steinkjer       
Kilde: verdalsbilder.no

20

0   1

lån


préstamo
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

Legg til betydningen av lån
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Lågsko Lån-ta >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning