Betydning kraft
Hva betyr kraft? Her finner du 15 betydninger av ordet kraft. Du kan også legge til en definisjon av kraft selv.

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


Det er evnen til eller evne til å gjøre noe eller handle på en bestemt måte, kapasitet eller evne til å styre eller påvirke andres oppførsel eller hendelsesforløpet.

"Min mor led et slag og mistet talens kraft."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


Enhver påvirkning på et legeme som kan deformere legemet eller forandre dets hastighet og retning. | energi | : ''Vann'''kraft''' er en alternativ energikilde.'' | kroppstyrke | gyldighet, i uttr [..]
Kilde: no.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


Kraft er et aksiom som er selvforstående. En kraft som virker på et legeme kan deformere det hvis den er stor nok, eller forandre dets fart og/eller retning hvis det er i fri bane. SI-enheten for kraf [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


force, strength, vigour
Kilde: statsci.org

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


Stiftelsen KRAFT (Kristent RehabiliteringsArbeid og Forebyggende Tiltak) ble etablert i 1994 som en kristen paraplyorganisasjon for ulike kristne virksomheter på rusfeltet, for å skape et helhetlig ti [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


Kraft er debutalbumet til det norske black metal-bandet Vreid.
Kilde: no.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


Stiftelsen KRAFT (Kristent RehabiliteringsArbeid og Forebyggende Tiltak) ble etablert i 1994 som en kristen paraplyorganisasjon for ulike kristne virksomheter på rusfeltet, for å skape et helhetlig ti [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


Kraft kan referere til: Kraft, påvirkning på et legeme som kan deformere legemet eller forandre dets hastighet Elektrisk kraft, den krafta som virker mellom to ladde partikler Fiktiv kraft, en kraft s [..]
Kilde: no.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


stock / broth
Kilde: ketil.froyn.name

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


Elektrisk energi og/eller elektrisk effekt. Brukes når en ikke behøver å skille mellom energi og effekt.
Kilde: nve.no

11

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


 En fysisk størrelse som endrer hastigheten til legemer. Måles i Newton (N). Innen energisektoren brukes ofte ordet kraft som felles betegnelse for elektrisk effekt og energi.
Kilde: energitilskudd.no

12

0 Thumbs up   2 Thumbs down

kraft


alimentator , forţa
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

13

0 Thumbs up   3 Thumbs down

kraft


 En fysisk størrelse som endrer hastigheten til legemer. Måles i Newton (N). Innen energisektoren brukes ofte ordet kraft som felles betegnelse for elektrisk effekt og energi.
Kilde: fornybar.no

14

0 Thumbs up   3 Thumbs down

kraft


elektrisk energi og/eller elektrisk effekt. Brukes når en ikke behøver a skille mellom energi- og effektbetydningen. (Eks.: Kraftforsyning, kraftverk, fastkraft)
Kilde: statkraft.no

15

0 Thumbs up   3 Thumbs down

kraft


Strength
Kilde: okkenhaug.com

<< kjemi legeme >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning