Betydning kontroll
Hva betyr kontroll? Her finner du 12 betydninger av ordet kontroll. Du kan også legge til en definisjon av kontroll selv.

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


Definisjon Planlagt oppfølging etter tidligere kontakt uten planlagte tiltak
Kilde: volven.no

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


evnen til å starte, endre og stoppe noe. Man klarer seg godt i tilværelsen i den grad man kan starte, endre eller stoppe ting og mennesker i ens omgivelser. En bilfører som ikke kan utøve kontroll over en bil ved å starte den, kjøre denogstoppe den når han ønsker, vil sannsynligvis komme ut for ulykker. En person som kan kontrollere en bil, vil der [..]
Kilde: hvaer.scientologi.no

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


Kontroll er en norsk dokumentarfilm fra 2009. Filmen vant Terje Vigen-prisen på Kortfilmfestivalen i Grimstad, 2009 og Juryens spesialpris på Minimalen i 2010.
Kilde: no.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


Kontroll er et musikkalbum med Publiners. Albumet ble utgitt den 9. mars 2012 og er produsert av Håvard Christensen.
Kilde: no.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


Nespresso
Kilde: nespresso.com

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


Definisjon En avtale om ny kontakt som helsepersonell har tatt initiativet til, for et pågående helseproblem.Inkluderer etterkontroll og oppfølging
Kilde: volven.no

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


Kontroll, vanligvis med elektrisk kontrollutstyr, av den faktiske tilstand eller posisjon på en innretning.
Kilde: trv.jbv.no

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


Begrepet er ikke anført som en ren definisjon, men er forklart på følgende måte: Med kontroll menes at en installasjon skal sammenliknes med de dokumenter det er montert etter og den bruken objektet e [..]
Kilde: slokkeanlegg.no

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


i denne ordlisten.
Kilde: hvaer.scientologi.no

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


Kontroll er et mye brukt ord i mange sammenhenger, men i denne forbindelse viser vi til kontroll som ettersyn.Når vi snakker om ettersyn viser vi til inspeksjon.
Kilde: internsikringsbloggen.no

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


Rutiner som kontrollerer at aktiviteten gjennomføres på en slik måte at kvalitetskravet oppnås.
Kilde: nmbu.no

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontroll


står på svenska för 'granskning', 'övervakning' eller 'efterhandsgranskning'. Engelska control kan däremot ofta översättas med "styrning". (Det engelska ordet kan också ha samma betydelse som på svenska.)
Kilde: cstjanster.idg.se

<< kontreadmiral kontroller >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning