Betydning kommunikasjon
Hva betyr kommunikasjon? Her finner du 9 betydninger av ordet kommunikasjon. Du kan også legge til en definisjon av kommunikasjon selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kommunikasjon


Det betyr å formidle eller utveksle informasjon ved å snakke, skrive eller bruke et annet medium. Det er en middel til å sende eller motta informasjon, for eksempel telefonlinjer eller datamaskiner.

"TV er et effektivt kommunikasjon middel."
Alina Cristea1 - 19. september 2018

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kommunikasjon


Kommunikasjon handler om å formidle et budskap fra en avsender til en mottaker. Innenfor samferdsel kan kommunikasjon også handle om forbindelser, for eksempel linjer for samferdsel eller midler for samferdsel. Kommunkasjon mellom mennesker benytter ofte språk, i motsetning til kommunikasjon mellom dyr, talelyder som sukking og gester, og delvis kommunikasjon som avhenger av evnen til å trekke slutninger. Kommunikasjon kan defineres bredere, ved å si at all adferd som har som evolusjonær funksjon at den overfører informasjon fra et individ til en annen, er kommunikasjon.
Lars A Reinton - 22. august 2018

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kommunikasjon


Overføring eller utveksling av informasjon; det å kommunisere.
Kilde: no.wiktionary.org

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kommunikasjon


Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon el [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kommunikasjon


Å prate sammen, eller å sende sms/e-post.
Kilde: musikk.no

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kommunikasjon


Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon el [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kommunikasjon


  -   Typografi og visuell kommunikasjon  -   Lesing og visuell informasjon
Kilde: typografi.no

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kommunikasjon


derimot, reflekterer en interaksjon mellom leddene, altså en toveis handling, eller dialog, mellom to parter. Kommunikasjon brukes derfor om prosesser hvor begge parter deltar i inn - og avkodingsprosessen. Kommunikasjon har å gjøre med meningsfylt kontakt mellom mennesker (Waldahl 1991: 21)
Kilde: sculler.no

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kommunikasjon


(fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. [..]
Kilde: fremmedord.org

<< kommunisere comunicación >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning