Betydning instans
Hva betyr instans? Her finner du 2 betydninger av ordet instans. Du kan også legge til en definisjon av instans selv.

1

1   0

instans


Instans kan sikte til flere ting: Et datasett som fyller en gitt beskrivelse. Et brev er en instans av dokumentkategorien «brev». Et sted hvor en kan få pådømt en sak (rettsinstans).
Kilde: no.wikipedia.org

2

0   0

instans


(instance) - objektorientering: ett objekt som förverkligar egenskaperna hos en klass. Klasserna är abstrakta, objekten är konkreta instanser, det vill säga körbar kod. Alla objekt i ett objektor [..]
Kilde: cstjanster.idg.se

Legg til betydningen av instans
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< instinkt inspirasjon >>