Betydning homonym
Hva betyr homonym? Her finner du 5 betydninger av ordet homonym. Du kan også legge til en definisjon av homonym selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

homonym


hvert av to eller flere ord som uttales eller skrives likt, men har ulikt opphav og ulik betydning. | homonym | homonym | homonym
Kilde: no.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

homonym


Et homonym (fra gresk homoios = «identisk» og onoma = «navn») er hvert av to eller flere ord som uttales og/eller skrives likt, men har ulikt opphav og ulik betydning. Fordi de lett blandes sammen kal [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

homonym


; Kjapt fortalt kan man si at det er ord som er like, men har forskjellige betydninger. Måke kan både bety en fugl og noe man gjør for å fjerne snø. Det finnes fire typer homonymer, og det går på hvor [..]
Kilde: confusicus.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

homonym


(fra gresk homoios, «identisk» og onoma, «navn») er hvert av to eller flere ord som uttales eller skrives likt, men har ulikt opphav og ulik betydning. Fordi de lett blandes sammen kalles de også forv [..]
Kilde: fremmedord.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

homonym


(engelska homonym) - två ord är homonymer om de stavas och uttalas likadant, men har olika betydelse. Exempel: eka (roddbåt) och eka (av eko). - Om ett ord har fått två eller flera klart åtskilda, men besläktade betydelser talar man om polysemi, till exempel trädets krona och kungens krona. - Se också homofon och homograf.
Kilde: cstjanster.idg.se (offline)

<< synonym feme >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning