Betydning gjenbruk
Hva betyr gjenbruk? Her finner du 8 betydninger av ordet gjenbruk. Du kan også legge til en definisjon av gjenbruk selv.

1

2   0

gjenbruk


gjenstander brukes om igjen
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

2

1   1

gjenbruk


recycling / re-use
Kilde: termbase.uhr.no

3

1   1

gjenbruk


Bruk av innhold utenfor dets opprinnelige mening.
Kilde: data.norge.no

4

0   1

gjenbruk


attbruk, ombruk, gjenbruk
Kilde: sprakradet.no

5

0   1

gjenbruk


> ombruk (m.) eller (n.)
Kilde: nn.wikipedia.org

6

0   1

gjenbruk


Generelt er gjenbruk knyttet til utnyttelse av et produkt eller byggverkselement i dets opprinnelige form, men med en annen anvendelse.
Kilde: eiendomsfag.no

7

0   1

gjenbruk


Ny utnyttelse av et produkt i dets opprinnelige form.
Kilde: trv.no

8

0   2

gjenbruk


Gjenbruk angir bruk mer enn én gang. Konseptet er sterkt knyttet til miljøvern som det andre nivået i avfallshierarkiet, men gir utvidet mening i alle situasjoner der en eksisterende gjenstand elle [..]
Kilde: no.wikipedia.org

Legg til betydningen av gjenbruk
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< gjenbosetting gjenforene >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning