Betydning genom
Hva betyr genom? Her finner du 13 betydninger av ordet genom. Du kan også legge til en definisjon av genom selv.

1

3   0

genom


Det totale arvestoffet i kromosomene til en gitt organisme. Størrelsen er vanligvis angitt i basepar. En kopi av hele genomet finnes i hver celle i kroppen, med unntak av kjønnscellene som har bare halvparten av genomet (det finnes også noen få andre unntak).
Kilde: haukeland.no

2

1   1

genom


(gr. genos
Kilde: mn.uio.no

3

0   0

genom


Den genetiske informasjon som karakteriserer en art. Alt arvestoff (DNA) i en cellekjerne.
Kilde: bioteknologiradet.no

4

0   1

genom


Hele den arvemessige informasjonen i genene til en organisme som er kodet inn i denne organismens DNA, typisk uttrykt i basepar-nummer. | gjennom
Kilde: no.wiktionary.org

5

0   1

genom


Det totale arvestoffet i kromosomene til en gitt organisme. Størrelsen er vanligvis angitt i basepar. En kopi av hele genomet finnes i hver celle i kroppen, med unntak av kjønnscellene som har bare halvparten av genomet (det finnes også noen få andre unntak).
Kilde: helsebiblioteket.no

6

0   1

genom


Vid division, annat ord för dividerat med.
Kilde: goto.glocalnet.net

7

0   1

genom


Genom er hele den arvemessige informasjonen til en organisme som er kodet inn i organismens DNA, eller hos noen virus, i deres RNA. Dette omfatter både RNA- og protein-kodende gener og ikke-kodende s [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0   1

genom


Den genetiske informasjon som karakteriserer en art. Alt arvestoff (DNA) i en cellekjerne.
Kilde: bion.no

9

0   1

genom


Omfatter alt arvestoff (DNA) i en celle, dvs. all informasjon som trengs for å lage en ny organisme.
Kilde: ntnu.no

10

0   1

genom


en organismes arvemateriale (DNA eller RNA). (Det totale genetiske materialet i et sett av haploide kromosomer, slik som i en egg- eller sperm- celle. Brukes også for å beskrive det totale genetiske [..]
Kilde: patogen.no

11

0   1

genom


  Det totale genetiske materialet i et individ.  
Kilde: html.hisf.no

12

0   1

genom


navnet gitt til alle genene som inneholder fullstendige instruksjoner for å lage en person eller en annen organisme
Kilde: no.hdbuzz.net

13

0   2

genom


Omfatter alt arvestoffet i en celle. Genomet inneholder dermed all informasjon som trengs for å lege en ny,identisk celle.
Kilde: xmag.no

Legg til betydningen av genom
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< igjennom genetikk >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning