Betydning garanti
Hva betyr garanti? Her finner du 15 betydninger av ordet garanti. Du kan også legge til en definisjon av garanti selv.

1

1   1

garanti


Ved kjøp gir selger en garanti som gir kjøperen rettigheter i tillegg til dem Kjøpsloven gir når det gjelder mangler ved en vare.
Kilde: oekonomi.no

2

0   1

garanti


Ved kjøp gir selger en garanti som gir kjøperen rettigheter i tillegg til dem Kjøpsloven gir når det gjelder mangler ved en vare. GEBYR: Avgifter som beregnes av banker og andre långivere eller o [..]
Kilde: eholding.no

3

0   1

garanti


Vi gir dere 6 måneders garanti mot fabrikkasjonsfeil
Kilde: color4care.no

4

0   1

garanti


Ved kjøp gir selger en garanti som gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettigheter gjeldende lovverk gir.
Kilde: tagrepidag.no

5

0   1

garanti


Ved kjøp gir selger en garanti som gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettigheter gjeldende lovverk gir.
Kilde: sopran.no

6

0   1

garanti


garanta , garantare
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

7

0   1

garanti


garantía
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

8

0   1

garanti


guarantors
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

9

0   1

garanti


å garantere; sikkerhet, forpliktelse, dekning
Kilde: kosmos.portfolio.no

10

0   1

garanti


Den som avgir garantiløftet innestår for at et annet rettssubjekt skal foreta eller unnlate visse handlinger.
Kilde: legaliz.no

11

0   2

garanti


| 1. person, entall, indikativ perfektum av verbet garantir | 2. person, flertall, bekreftende imperativ av verbet garantir
Kilde: no.wiktionary.org

12

0   2

garanti


Dersom selger innestår for at varen har en egenskap eller en bestemt kvalit.. 
Kilde: jusstorget.no

13

0   2

garanti


Garantier stilles normalt av en garantist på vegne av en som trenger en garanti (debitor) for å oppnå et gode (vanligvis lån) hos en tredjepart (kreditor). En garanti vil da garantere økonomisk o [..]
Kilde: kommunepartner.no

14

0   2

garanti


Skriftlig eller muntlig stadfesting av at selger gir kjøperen rettigheter som går ut over de automatiske rettighetene som er utløst av norsk lov.
Kilde: conta-inkasso.no

15

0   2

garanti


Ved kjøp gir selger en garanti som gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettigheter gjeldende lovverk gir.
Kilde: dahlinkasso.no

Legg til betydningen av garanti
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< garantem garantiste >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning