Betydning forlik
Hva betyr forlik? Her finner du 9 betydninger av ordet forlik. Du kan også legge til en definisjon av forlik selv.

1

2   0

forlik


Avgjørelse av en tvist ved at partene blir enige om løsningen. Dersom forlik inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), har det virkning som en rettskraftig dom.
Kilde: kredinor.no

2

1   0

forlik


Enighet om løsning av en tvist ved at partene blir enige på “minnelig måte”, dvs. uten eskalering av konfliktnivået. Hvis forliket inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), gjelder [..]
Kilde: conta-inkasso.no

3

0   0

forlik


å komme til enighet ved megling etter tvistemål. Blir det forlik, har dette samme virkning som dom.
Kilde: home.broadpark.no

4

0   0

forlik


Avgjørelse av en tvist ved at partene blir enige om løsningen. Dersom forlik inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), har det virkning som en rettskraftig dom.
Kilde: lederkilden.no

5

0   0

forlik


semja, sætt. -elig
Kilde: ivaraasen.no

6

0   0

forlik


Luff
Kilde: baatwiki.no

7

0   0

forlik


Avgjørelse av en tvist ved at partene blir enige om løsningen. Dersom forlik inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), har det virkning som en rettskraftig dom.
Kilde: tagrepidag.no

8

0   0

forlik


Avgjørelse av en tvist ved at partene blir enige om løsningen. Dersom forlik inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), har det virkning som en rettskraftig dom.
Kilde: sopran.no

9

0   0

forlik


Avgjørelse av en tvist ved minnerlig overenskomst mellom sakens parter.
Kilde: legaliz.no

Legg til betydningen av forlik
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< formann forlende >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning