Betydning fagforeningskontingent
Hva betyr fagforeningskontingent? Her finner du 2 betydninger av ordet fagforeningskontingent. Du kan også legge til en definisjon av fagforeningskontingent selv.

1

1   14

fagforeningskontingent


trade union fee
Kilde: nordisketax.net

2

1   16

fagforeningskontingent


Regjeringen foreslår å øke fradraget for fagforeningskontingent fra 3 750 kroner til 3 850 kroner. Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 3.4.
Kilde: statsbudsjettet.no

Legg til betydningen av fagforeningskontingent
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< dobbeltbeskatning forskuddstrekk/forskuddsskatt >>