Betydning dugnad
Hva betyr dugnad? Her finner du 9 betydninger av ordet dugnad. Du kan også legge til en definisjon av dugnad selv.

1

4   0

dugnad


Dugnad er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Dugnader utføres vanligvis i et lokalsamfunn, (for eksempel vårrydding i et [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

4   2

dugnad


Frivillig felles innsats. Ingen kan pålegges å møte opp til dugnad. Men alle som bor i et sameie, borettslag eller boligaksjeselskap har plikt til å være med å betale for at forefallende arbeid [..]
Kilde: boligadvokat.no

3

3   2

dugnad


voluntary work
Kilde: termbase.uhr.no

4

0   0

dugnad


Dette er et substantiv som antyder arbeid utført av frivillige personer eller av folk som bare vil hjelpe gratis.
Alina Cristea1 - 7. september 2018

5

0   0

dugnad


Dugnad er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Dugnader utføres vanligvis i et lokalsamfunn, (for eksempel vårrydding i et [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

1   1

dugnad


Alle i borettslaget går sammen om å utføre en jobb sammen, uten at noen får lønn. Dette sparer borettslaget penger på, slik at felleskostnadene kan holdes nede.  
Kilde: usbl.no

7

0   1

dugnad


friviljug arbeid for andre (ulønna)
Kilde: neshistorielag.org

8

0   2

dugnad


Ulønnet og frivillig arbeid gjort felles for felleskapet eller en enkeltperson.
Kilde: no.wiktionary.org

9

1   3

dugnad


Alle i sameiet går sammen om å utføre en jobb sammen, uten at noen får lønn. Dette sparer sameiet  penger på, slik at felleskostnadene kan holdes nede.  
Kilde: usbl.no

Legg til betydningen av dugnad
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< monarchy idédugnad >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning