Betydning demokrati
Hva betyr demokrati? Her finner du 14 betydninger av ordet demokrati. Du kan også legge til en definisjon av demokrati selv.

1

1   0

demokrati


Et demokrati er en form for regjering hvor folket, enten direkte eller indirekte, deltar i styring. Ordet demokrati stammer fra gresk, og betyr folkets regel.

Fra tiden til det gamle Hellas har hittil definisjonen av ordet "demokrati" endret seg, ifølge de fleste politiske forskere i dag (og mest vanlige engelsktalende), refererer begrepet "demokrati" til en regjering valgt av folket, enten det er direkte eller representativt. Begrepet "republikk" betyr i dag vanligvis et politisk system med statshode valgt for et begrenset tidsrom, i motsetning til et konstitusjonelt monarki.

Noen mener at ordet "demokrati" bare refererer til direkte demokrati, mens et representativt demokrati refereres til som en "republikk". Ved hjelp av denne definisjonen refereres det til det vestlige coutries regjeringens system som en "demokratisk republikk", snarere enn et demokrati.
Merk imidlertid at de eldre begrepene er fortsatt noen ganger brukt i diskusjoner om politisk teori, spesielt når de vurderer verk av Aristoteles eller den amerikanske "Founding Fathers".

Derfor demokrati er et styreform der folket har den viktigste makt, (folkestyre). Eller med andre ord et system med betydelig medbestemmelsesrett for mennesker med mindre makt.
Eszter - 3. november 2017

2

0   0

demokrati


Det er et substantiv som representerer et regjeringssystem som styres av hele befolkningen eller alle de kvalifiserte medlemmene i en stat, typisc gjennom valgte representanter.
Alina Cristea1 - 28. august 2018

3

0   0

demokrati


Se også: Demokrati (teaterstykke), Kirkedemokrati Demokrati er en styreform hvor folket har vesentlig innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Ordet betyr folkestyre. Kjennetegn ved demokr [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   0

demokrati


styreform der folket har den viktigste makt, folkestyre
system med betydelig medbestemmelsesrett for mennesker med mindre makt
Eszter - 25. september 2017

5

0   0

demokrati


Demokrati er et teaterstykke av briten Michael Frayn. Det hadde première i London i 2003, og ble satt opp på National Theatre og West End Theatre, hvor det var en stor suksess. Senere er det blitt s [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0   0

demokrati


det er et substantiv som antyder en regjering styrt av folket, utøves gjennom representanter som ble valgt eller direkte. Det er en politisk enhet eller en sosial enhet som representerer regjeringen. Hovedideen er at flertallet regulerer. Prinsippene for et samfunn som dette er respekt og likestilling for enkeltpersoner i et samfunn. Det representerer en politisk enhet som styres av alle dets medlemmer. I sosiologi foreslår det praksis eller sosial likestilling. Demokrati er representert av vanlige mennesker og ikke av politisk styrke.
AlinaCristea - 18. august 2018

7

2   2

demokrati


 Demokrati betyr folkestyre, og selv om ikke folket styrer landet selv, har de vært med på å velge de som skal styre.
Kilde: nrksuper.no

8

1   1

demokrati


Demokrati var et begrep som oppsto i antikkens Hellas og rett og slett betyr folkestyre.
Kilde: kragerovgs.no

9

1   1

demokrati


(av gresk, demos, folk og kratos, makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet betyr folkestyre.
Kilde: fremmedord.org

10

0   1

demokrati


demokrati
Kilde: no.wiktionary.org

11

0   1

demokrati


Se også: Demokrati (teaterstykke), Kirkedemokrati Demokrati er en styreform hvor folket har vesentlig innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Ordet betyr folkestyre. Kjennetegn ved demokr [..]
Kilde: no.wikipedia.org

12

0   1

demokrati


representativt demokrati: folket velger representanter som handler på vegne av folket, og dermed ivaretar velgernes interesser og står til rette for sine velgere ved neste valg. Direkte demokrati: f [..]
Kilde: stortinget.no

13

0   1

demokrati


democracy
Kilde: statsci.org

14

1   2

demokrati


folkestyre
Kilde: www27.brinkster.com

Legg til betydningen av demokrati
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< five einn >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning