Betydning delegere
Hva betyr delegere? Her finner du 3 betydninger av ordet delegere. Du kan også legge til en definisjon av delegere selv.

1

3   1

delegere


; Å gi fullmakt til å utføre visse handlinger eller opptre på andres vegne.
Kilde: confusicus.com

2

2   1

delegere


delegate authority
Kilde: termbase.uhr.no

3

2   1

delegere


overføre eller overdra myndighet, vanligvis fra ett offentlig organ til et annet (for eksempel fra Stortinget til regjeringen eller departementene).
Kilde: stortinget.no

Legg til betydningen av delegere
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< USB-streaming langtidsplan >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning