Betydning dam
Hva betyr dam? Her finner du 21 betydninger av ordet dam. Du kan også legge til en definisjon av dam selv.

1

0   2

dam


Må ikke forveksles med Damm. Dam og dam kan sikte til Dam (innsjø) – liten innsjø Demning Dam (spill) – brettspill for to personer Dekameter (dam) – en SI-enhet for lengde lik 10 meter Dam (b [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0   2

dam


En dam er en vannsamling som i størrelse kan være alt mellom en liten innsjø og en pytt. Begrepet dam brukes ofte om en kunstig innsjø og om en midlertidige dam etter nedbør, men brukes òg om en [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   2

dam


Dam er et taktisk brettspill som spilles på et sjakkbrett (8x8 felter) eller på et brett med 10x10 felter. Bare det ene fargefeltet brukes til spillet. Brikkene er flate og sirkelformede og flyttes [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   2

dam


Dam/demning[1]   Kunstig oppdemt vannmagasin.   I førindustriell periode (før 1900) et byggverk av tømmer eller stein som hadde til hensikt å samle vann i sjøer og vassdrag for å kunne utnytte vannet til drift av et verks vanndrevne maskineri (vannhjul, turbiner, vannsøylemaskiner).   Flere av 1600-talls-dammene ved Kongsberg Sølvverk va [..]
Kilde: bergverkshistorie.no

5

0   2

dam


byggverk som demmer opp vannet i et magasin og gjør det mulig å regulere vannføringen i et vassdrag. Damfot - nederste del av en dam. Damkrone - toppen av en dam
Kilde: e-co.no

6

0   2

dam


byggverk som demmer opp vannet i et magasin og gjør det mulig å regulere vannføringen i et vassdrag, demning. damfot - nederste del av en dam. damkrone - toppen av en dam
Kilde: statkraft.no

7

0   2

dam


Hoppe som er mor til et føll
Kilde: home.eunet.no

8

0   2

dam


Discoverer America - floating unit
Kilde: logistikkportalen.no

9

0   2

dam


Byggverk som demmer opp vannet i et magasin.
Kilde: nve.no

10

0   2

dam


 Byggverk som demmer opp vann i et magasin og gjør det mulig å regulere vannføringen i et vassdrag, demning. 
Kilde: energitilskudd.no

11

0   2

dam


pond
Kilde: statsci.org

12

0   2

dam


represa
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

13

0   2

dam


presa
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

14

0   2

dam


dama
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

15

0   2

dam


Detection and mapping
Kilde: lib.berkeley.edu

16

0   2

dam


Digitale arkivhåndteringssystemer består av administeringsoppgaver og beslutningstaking rundt katalogisering, lagring, henting og distribuering av digitale ressurser. Digitale fotografier, animasjoner, videoer og musikk er eksempler på målområdet til multimedia arkivhåndteringssystemer (en underkategori av DAM). Digitale arkivhåndteringssyst [..]
Kilde: brandmaster.com

17

0   2

dam


[damm] m. 1 dam; 2 tett snøbyge ”Han ligg over me kov og dam.”
Kilde: elgsnes.no

18

0   2

dam


byggverk som demmer opp vannet i et magasin og gjør det mulig å regulere vannføringen i et vassdrag, demning. damfot - nederste del av en dam. damkrone - toppen av en dam
Kilde: skagerakenergi.no

19

0   2

dam


digital asset management - se digital materialförvaltning.
Kilde: cstjanster.idg.se

20

0   3

dam


vann som har samlet seg pga. en demmet elv/demning | liten mengde vann eller annen væske | et brettspill på sjakkruter
Kilde: no.wiktionary.org

21

0   3

dam


 Byggverk som demmer opp vann i et magasin og gjør det mulig å regulere vannføringen i et vassdrag, demning. 
Kilde: fornybar.no

Legg til betydningen av dam
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< gress folk >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning