Betydning buskap
Hva betyr buskap? Her finner du 4 betydninger av ordet buskap. Du kan også legge til en definisjon av buskap selv.

1

2   0

buskap


Bufe er en samlebetegnelse som beskriver produksjonsdyr og andre nyttedyr. I Norge bruker vi normalt beskrivelsen bufe når vi ønsker å definere tradisjonelle beitedyr som krøtter, hest, sau og gei [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

3   1

buskap


Buskap: I skatterekneskapen er heile buskapen klassifisert som omløpsmiddel og verdsett etter standardiserte einingsprisar for variable oppdrettskostnader (tilverkingsverdiar). I driftsrekneskapen ve [..]
Kilde: nilf.no

3

4   2

buskap


Husdyr
Kilde: delk.no

4

1   1

buskap


livestock, crew
Kilde: familysearch.org

Legg til betydningen av buskap
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< busserull burkne >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning