Betydning bruker
Hva betyr bruker? Her finner du 8 betydninger av ordet bruker. Du kan også legge til en definisjon av bruker selv.

1

1   1

bruker


Definisjon Tjenestemottake
Kilde: volven.no

2

1   1

bruker


Definisjon Person som mottar tjenester fra helsestasjonstjenesten
Kilde: volven.no

3

0   0

bruker


Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten. Bruker kan være eier selv, leietaker for hele elle [..]
Kilde: dsb.no

4

0   0

bruker


I denne sammenheng en person som benytter en elektronisk ID som identfiseringsmetode når han eller hun logger inn til en offentlig nettjeneste.
Kilde: difi.no

5

0   0

bruker


Brukeren er den som administrerer driftsenheten. Han eller hun vil som oftest være eier av hele eller deler av den faste eiendommen, og er vanligvis den som har flest arbeidstimer på bruket.
Kilde: nilf.no

6

0   1

bruker


person som bruker el. anvender noe | forbruker, konsument
Kilde: no.wiktionary.org

7

0   1

bruker


De som har bygningen som arbeidsplass.
Kilde: fdvhms.no

8

0   1

bruker

Kilde: helsekompetanse.no

Legg til betydningen av bruker
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< databehandling encyclopedia >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning