Betydning bruk
Hva betyr bruk? Her finner du 7 betydninger av ordet bruk. Du kan også legge til en definisjon av bruk selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bruk


en gård som ikke ligger under et hovedbruk; ikke husmannsplass | en virksomhet | :''Subsidiering av '''skogbruk''' har aldri vært aktuelt.'' | : | redskap til fangst og fiske | :''Da båten sank g [..]
Kilde: no.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bruk


gardpart, del av ein matrikkelgard.
Kilde: helgeland.nu

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bruk


Bruk refererer som oftest til: Bruke, det å anvende eller forbruke noe. Bruksrett, særegen rett en person har til å benytte en gjenstand, en eiendom, eller en del av en eiendom. Gjenbruk, det å anven [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bruk


farm, use
Kilde: familysearch.org (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bruk


farm unit; usually a single holding of land of varying size, owned or rented that is occupied and run by one household
Kilde: nagcnl.org

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bruk


n. fiskeredskap
Kilde: elgsnes.no

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bruk


Bruk er en driftsenhet i landbruket. Den kan bestå av eid og/eller leid areal.
Kilde: nilf.no

<< selve fortrolige >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning