Betydning bokmål
Hva betyr bokmål? Her finner du 22 betydninger av ordet bokmål. Du kan også legge til en definisjon av bokmål selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


Nynorsk (der det avviker frå bokmål)
Kilde: regjeringen.no (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


litteraturspråk | skriftspråket som ble til i Norge i 1938 som en omforming av riksmålet
Kilde: no.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


Bokmål er den ledende norske skriftlige språknormen som benyttes av rundt regnet 90 % av befolkningen i Norge. Bokmål er en av to offisielle norske målformer, hvorav den andre er nynorsk. Etter skrift [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


samlebetegnelse på datatjenester som ytes over Internett og som er satt opp for å kunne samvirke med andre datatjenester
Kilde: sprakradet.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


lysdiode der lyskjelda er eit organisk materiale som under påverknad av elektrisk straum sender ut farga lys
Kilde: sprakradet.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


tynn skjerm der biletelementa er samansette av gassfylte celler belagde med raudt, grønt eller blått
Kilde: sprakradet.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


ei multimediefil som blir distribuert over Internett for avspeling på mobile einingar og datamaskiner
Kilde: sprakradet.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


skjermteknologi som er utforma for å likne trykksverte på papir
Kilde: sprakradet.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


trykkskjerm der ein kan nytte berre ein peikereiskap om gongen
Kilde: sprakradet.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


trykkskjerm der ein kan nytte fleire fingrar eller peikereiskapar på skjermen samtidig
Kilde: sprakradet.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


datamaskin som er liten nok til å holdes i hånden
Kilde: sprakradet.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


tynn skjerm som er samansett av eit panel med flytande krystallar som vert lyste opp av lysrøyr
Kilde: sprakradet.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


tynn skjerm som er samansett av eit panel med flytande krystallar som vert lyste opp av lysdiodar
Kilde: sprakradet.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


metode for å offentliggjøre, dele og knytte sammen data på vebben ved hjelp av unike URI-er
Kilde: sprakradet.no

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


elektronisk eining som er utvikla primært for lesing av digitale tekster, inntil no helst bøker og tidsskrift
Kilde: sprakradet.no

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


å delta i en synkron utveksling av kommentarer med en eller flere personer via et datanettverk
Kilde: sprakradet.no

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


skjerm med katodestrålerøyr
Kilde: sprakradet.no

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


rastra blank side som vert vist på ein skjerm, og som vert nytta saman med ein digital penn til å lage handskrivne, digitale dokument
Kilde: sprakradet.no

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


den ene av de to offisielle skriftformene i moderne norsk; bokmål er også tilrådd av Språkrådet som betegnelse i andre språk: Norwegian Bokmål – norvégien bokmål; nob – nb
Kilde: sprakradet.no

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


Bokmål er den ledende norske skriftlige språknormen som benyttes av rundt regnet 90 % av befolkningen i Norge. Bokmål er en av to offisielle norske målformer, hvorav den andre er nynorsk. Etter skrift [..]
Kilde: no.wikipedia.org

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


Norwegian bokmål (One of the two official forms of written Norwegian, see "form of Norwegian", "Norwegian nynorsk")
Kilde: termbase.uhr.no

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bokmål


Standard Norwegian language
Kilde: okkenhaug.com

<< viking kjød >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning