Betydning avskrivning
Hva betyr avskrivning? Her finner du 25 betydninger av ordet avskrivning. Du kan også legge til en definisjon av avskrivning selv.

1

3   0

avskrivning


Registrering av opplysninger i journalen om når og hvordan behandlingen av et inngående dokument er blitt avsluttet.
Kilde: byarkivet.oslo.kommune.no

2

0   0

avskrivning


avskriving
Kilde: sprakradet.no

3

0   0

avskrivning


Avskrivning er en kostnadsføring av verdifall eller slit og elde på anleggsmidler som eies på slutten av regnskapsperioden. Når en bedrift investerer i større anleggsmidler, kan bedriften etter f [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   0

avskrivning


Fordeling over tid av utgiftene til å anskaffe ting som brukes til inntekts ervervelse, f.eks. kjøretøy, maskiner, datautstyr og andre driftsmidler, samt forretningsverdi (goodwill). Dersom en faktura føres som tapt i stedet for å bli betalt.
Kilde: kredinor.no

5

0   0

avskrivning


De utgifter som i en virksomhet pådras til inntekts e.. 
Kilde: jusstorget.no

6

0   0

avskrivning


Planmessig kostnadsføring av anleggsmidlers verdi over flere år. I finansregnskapet må man avskrive på grunnlag av historiske anskaffelsespriser iflg. lovreglene, og den mest vanlige regnskapsmess [..]
Kilde: lederkilden.no

7

0   0

avskrivning


Verdiforringelse av eiendeler. Slitasje på driftsmidler er en produksjonskostnad. Ved årets regnskapsavslutning foretas de avskrivninger som er lovlige og ønskelige. Vanligvis skilles det mellom fire typer avskrivninger: 1. Lineære avskrivninger. Avskrivningene er like store hvert år man har beregnet som levetid. 2. Degressive avskrivninger. A [..]
Kilde: netresources.no

8

0   0

avskrivning


Regnskapsuttrykk. Eiendeler som kan avskrives er typisk gjenstander som bedriften eier som f eks biler og maskiner. Det er forskjellige satser for ulike gjenstander. Avskrivningene er en måte å få [..]
Kilde: aksjeguiden.no

9

0   0

avskrivning


Utløpet av en del av den opprinnelige kostnaden for et aktiva i en bestemt tidsperiode.
Kilde: technet.microsoft.com

10

0   0

avskrivning


Dersom en faktura føres som tapt i stedet for å bli betalt.
Kilde: tagrepidag.no

11

0   0

avskrivning


Registrering av opplysninger i journalen
Kilde: arkivverket.no

12

0   0

avskrivning


Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.
Kilde: domstol.se

13

0   0

avskrivning


Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.
Kilde: domstol.se

14

0   0

avskrivning


Registrering av opplysninger i journalen om når og hvordan behandlingen av et inngående dokument har blitt avsluttet.
Kilde: rana.arkivplan.no

15

0   0

avskrivning


När en tillgångs anskaffningskostnad fördelas över flera redovisningsperioder med hänsyn till tillgångens ekonomiska livslängd.
Kilde: finansportalen.se

16

0   0

avskrivning


När en tillgångs anskaffningskostnad fördelas över flera redovisningsperioder med hänsyn till tillgångens ekonomiska livslängd.
Kilde: finansportalen.se

17

0   0

avskrivning


Regnskapsmessig kostnadsføring av verdiforringelse på anleggsmidler. Skal dekke slitasje og andre faktorer som gjør eiendelen mindre verdt med tiden.
Kilde: nordic-commodities.com

18

0   0

avskrivning


En planmessig fordeling av et anleggsmiddels verdiforringelse over flere regnskapsperioder. Se Avskrivning, kalkulatorisk; Avskrivning, finansiell og Avskrivning, skattemessig
Kilde: home.hio.no

19

0   0

avskrivning


En planmessig fordeling av et anleggsmiddels verdiforringelse over flere regnskapsperioder i finansregnskapet (eksternregnskapet). Se Avskrivning, kalkulatorisk og Avskrivning, skattemessig
Kilde: home.hio.no

20

0   0

avskrivning


En planmessig fordeling av et anleggsmiddels verdiforringelse over flere regnskapsperioder i internregnskapet. Se Avskrivning, finansiell og Avskrivning, skattemessig
Kilde: home.hio.no

21

0   0

avskrivning


En planmessig fordeling av et anleggsmiddels verdiforringelse over flere regnskapsperioder i skatteregnskapet. Se Avskrivning, kalkulatorisk og Avskrivning, finansiell
Kilde: home.hio.no

22

0   0

avskrivning


Registrering av opplysninger i journalen om når og hvordan behandlingen av et inngående dokument har blitt avsluttet.
Kilde: nhh.no

23

0   0

avskrivning


Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.
Kilde: domstol.se

24

0   0

avskrivning


Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.
Kilde: domstol.se

25

0   0

avskrivning


Regnskapsmessig forminskelse av en formuesgjenstands bokførte verdi, pga verdiforringelse ved slitasje, ny teknologi m.v.
Kilde: legaliz.no


Legg til betydningen av avskrivning
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< avsindig avskygning >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning