Betydning assosiasjon
Hva betyr assosiasjon? Her finner du 4 betydninger av ordet assosiasjon. Du kan også legge til en definisjon av assosiasjon selv.

1

1   1

assosiasjon


Samanslutning | : ''Ordinandene var alle sammen utnevnt av Kinas patriotiske katolske assosiasjon.'' | Samband mellom to tankar. | : ''Hunder lærer ved assosiasjon.''
Kilde: no.wiktionary.org

2

0   1

assosiasjon


Assosiasjon skjer når to forhold eller stimuli blir knyttet sammen ved at erfaringen av det ene leder til det andre. Dette skyldes gjentatt kobling. Noen ganger kalles det for «Pavlovsk assosiasjon [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   1

assosiasjon


De tanker en får når en ser et bilde, merke, logo, design eller handling, hører et ord, tonefall eller musikk, eller sanser en smak, lukt eller berøring.    Atferd
Kilde: brandlink360.no

4

0   2

assosiasjon


Samfunn av planter med forholdsvis ensartet artssammensetning og med egne preferansearter og skillearter.
Kilde: mn.uio.no

Legg til betydningen av assosiasjon
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< aspekt bajo >>