Betydning asset management
Hva betyr asset management? Her finner du 6 betydninger av ordet asset management. Du kan også legge til en definisjon av asset management selv.

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

asset management


Selgere som gjerne vil ha en god prosent av formuen din for å leke seg på børsen.
Christoffer - 27. november 2015

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

asset management


Forvaltning av midler («assets»). Forvaltere og andre eksperter på investeringer har ofte «Asset Management» som en del av navnet sitt.
Kilde: aksjeguiden.no

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

asset management


(1) - förvaltning av tillgångar, ofta: kapitalförvaltning;
Kilde: cstjanster.idg.se

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asset management


Eiendomskapitalforvaltning (asset = aktiva, formue). Utøves på strategisk nivå (ledel­sesnivå).
Kilde: basale.no

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asset management


Forvaltning av midler (”assets”). Forvaltere og andre eksperter på investeringer har ofte ”Asset Management” som en del av navnet sitt.
Kilde: nordic-commodities.com

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

asset management


(1) - förvaltning av tillgångar, ofta: kapitalförvaltning;
Kilde: cstjanster.idg.se
<< asq assicon >>