Betydning arbeidsstyrke
Hva betyr arbeidsstyrke? Her finner du 5 betydninger av ordet arbeidsstyrke. Du kan også legge til en definisjon av arbeidsstyrke selv.

1

0   0

arbeidsstyrke


de menneskene som er tilgjengelige for å utføre arbeid. ''På virksomhetsnivå'': De ansatte, arbeidsstokk. ''Regionalt, f.eks. på landsbasis:'' Sysselsatte + arbeidsledige
Kilde: no.wiktionary.org

2

0   0

arbeidsstyrke


Summen av antall sysselsatte og antall ledige.
Kilde: oekonomi.no

3

0   0

arbeidsstyrke


Arbeidsstyrken er lik summen av antall sysselsatte og antall arbeidsledige som måles med AKU-ledighet.
Kilde: lederkilden.no

4

0   0

arbeidsstyrke


Arbeidsføre personer i alderen 16-74 år som enten er sysselsatte i inntektsgivende arbeid eller er arbeidssøkere uten arbeidsinntekt.
Kilde: eholding.no

5

0   0

arbeidsstyrke


Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). I 2011 tilsvarte arbeidsstyrken i Norge [..]
Kilde: statsbudsjettet.no

Legg til betydningen av arbeidsstyrke
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< blandingsøkonomi unpässlich >>