Betydning anvende
Hva betyr anvende? Her finner du 2 betydninger av ordet anvende. Du kan også legge til en definisjon av anvende selv.

1

16   15

anvende


nytta, bruka – anvendt vitenskap bruksvitskap; anvendelig nytteleg, brukeleg; anvendelighet nyttelegdom
Kilde: ivaraasen.no

2

6   10

anvende


bruka, nytta
Kilde: sprakradet.no

Legg til betydningen av anvende
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< antydning anvendelig >>