Betydning anvende
Hva betyr anvende? Her finner du 2 betydninger av ordet anvende. Du kan også legge til en definisjon av anvende selv.

1

16 Thumbs up   16 Thumbs down

anvende


nytta, bruka – anvendt vitenskap bruksvitskap; anvendelig nytteleg, brukeleg; anvendelighet nyttelegdom
Kilde: ivaraasen.no

2

7 Thumbs up   10 Thumbs down

anvende


bruka, nytta
Kilde: sprakradet.no
<< antydning anvendelig >>