Betydning anvende
Hva betyr anvende? Her finner du 2 betydninger av ordet anvende. Du kan også legge til en definisjon av anvende selv.

1

14   11

anvende


nytta, bruka – anvendt vitenskap bruksvitskap; anvendelig nytteleg, brukeleg; anvendelighet nyttelegdom
Kilde: ivaraasen.no

2

6   7

anvende


bruka, nytta
Kilde: sprakradet.no


Legg til betydningen av anvende
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< antydning anvendelig >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning