Betydning anke
Hva betyr anke? Her finner du 13 betydninger av ordet anke. Du kan også legge til en definisjon av anke selv.

1

2   0

anke


f. uro, angest (ligge paa anka) anke sæ faarr
Kilde: porsgrunn.folkebibl.no

2

0   0

anke


klagemål, spesielt ved rettsak | klage, føre frem en anke
Kilde: no.wiktionary.org

3

0   0

anke


For kvinnenavnet, se Anke (navn) I norsk prosessrett er anke betegnelsen på det rettsmiddel som benyttes for å få en dom, kjennelse eller beslutning overprøvet i en høyere rettsinstans. Begrepet [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   0

anke


Anke er en opprinnelig lavtysk kjæleform av kvinnenavnet Anne.
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   0

anke


Et ordinært rettsmiddel som består i at en sak bringes inn til ny behandling og prøving for en høyere domstol (for saker fra Forliksrådet er tingretten ankedomstol). Dommer, rettsforlik,? (vedtatte forelegg) og visse kjennelser kan påankes. Det kan ankes over at retten har anvendt loven feil (lovanvendelsen), at det foreligger feil ved saksbe [..]
Kilde: kredinor.no

6

0   0

anke


Rettsmiddel  som i prosessretten brukes for å an.. 
Kilde: jusstorget.no

7

0   0

anke


Et ordinært rettsmiddel som består i at en sak bringes inn til ny behandling og prøving for en høyere domstol. Lagmannsretten er ankedomstol for saker som er avgjort i tingretten. Høyesterett er [..]
Kilde: lederkilden.no

8

0   0

anke


En anke er et annet ord for en klage på en dom eller annen type beslutning. Tinglysingsavgjørelser kan ankes til Borgarting lagmannsrett av alle som har rettslig interesse i å få overprøvd avgjørelsen. Les mer
Kilde: statkart.no

9

0   0

anke


Rettsmiddel
Kilde: conta-inkasso.no

10

0   0

anke


Et ordinært rettsmiddel som består i at en sak bringes inn til ny behandling og prøving for en høyere domstol. For Oslo tingrett vil dette være Borgarting lagmannsrett. Dommer, rettsforlik, vedtatte forelegg og visse kjennelser kan påankes. Det kan ankes over at retten har anvendt loven feil (lovanvendelsen), at det foreligger feil ved saksbe [..]
Kilde: tagrepidag.no

11

0   0

anke


I straffesaker påankes tingrettens dom til lagmannsretten. Dersom handlingen kan medføre mer enn seks års fengsel har domfelte et ubetinget krav på ankebehandling. Ved mindre alvorlige forhold avgjør lagmannsretten om anken skal tillates fremmet, jf. strpl. § 321. Lagmannsrettens dom kan ankes til Høyesterett, men det er primært når anken [..]
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

12

0   0

anke


klage til høyere rettsinstans over viktige rettslige avgjørelser (særlig dom). I straffesaker er ankefristen normalt to uker, i sivile saker normalt to måneder.
Kilde: kosmos.portfolio.no

13

0   0

anke


Rettsmiddel som består i å innbringe saken til ny behandling og prøving av en høyere instans.
Kilde: legaliz.no

Legg til betydningen av anke
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< sverm lokal >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning