Betydning aktuar
Hva betyr aktuar? Her finner du 7 betydninger av ordet aktuar. Du kan også legge til en definisjon av aktuar selv.

1

0   0

aktuar


en som arbeider med forsikringsmatematikk
Kilde: no.wiktionary.org

2

0   0

aktuar


En forsikringsmatematiker som blant annet beregner forsikringsselskapets risiko på de ulike produkter.
Kilde: storebrand.no

3

0   0

aktuar


En aktuar er i Norge en som arbeider med forsikringsmatematikk. I andre land er betydningen den samme, eller nesten den samme idet den kan favne videre eller være smalere. Historisk har også betegn [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   0

aktuar


Forsikringsmatematiker med aktuar- eller cand. scienteksamen (m/spesiell studieretning) fra et universitet. Livselskaper, skadeselskaper og pensjonsinnretninger skal ha en aktuar som er godkjent av Kr [..]
Kilde: lederkilden.no

5

0   0

aktuar


En forsikringsmatematiker som blant annet beregner forsikringsselskapets risiko på de ulike produkter.
Kilde: cfs.no

6

0   0

aktuar


Person som arbeider i eller for et forsikringsselskap med forsikringsmatematikk. Alle livs- og skadeforsikringsselskaper plikter å ha en ansvarshavende aktuar. Det er fastsatt en egen forskrift om aktuar av 1.6.1990 nr 434 som gir nærmere regler om aktuars arbeid i livsforsikrings-, skadeforsikrings- og gjenforsikringsselskaper, herunder regler o [..]
Kilde: harduensak.no

7

0   0

aktuar


Person som beregner forsikringspremier. Livsforsikringspremier beregnes med utgangspunkt i forventet gjenværende levetid og sannsynlig avkastning på investert kapital.
Kilde: borsgruppen.no

Legg til betydningen av aktuar
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< aktsomhet akvedukt >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning