Betydning aktor
Hva betyr aktor? Her finner du 6 betydninger av ordet aktor. Du kan også legge til en definisjon av aktor selv.

1

2   0

aktor


den juristen som representerer påtalemyndigheten i en straffesak; anklager
Kilde: no.wiktionary.org

2

2   0

aktor


Aktor, også kalt anklager eller offentlig anklager, er betegnelser på den personen som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. Aktor er ikke i seg selv et yrke, men en rolle man har under [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1   0

aktor


Den som i straffesak opptrer på påtale-myndighetens vegne, se
Kilde: jusstorget.no

4

1   0

aktor


Anklager, den som i en straffesak opptrer på påtalemyndighetens vegne. Juridisk utdannet.
Kilde: lederkilden.no

5

0   1

aktor


Aktor er en jurist ansatt i politiet, hos statsadvokatene eller hos Riksadvokaten. Aktor er påtalemyndighetens representant i retten og legger ned påstand om hvorvidt tiltalte er skyldig eller ikke og eventuelt om hvilken straff vedkommende bør idømmes. Les mer om hovedforhandling.
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

6

0   1

aktor


Anklager som i en straffesak opptrer på påtalemyndighetens vegne.
Kilde: legaliz.no

Legg til betydningen av aktor
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< aktiv ufruktbar >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning