Betydning Yrkesskadeforsikring
Hva betyr Yrkesskadeforsikring? Her finner du 5 betydninger av ordet Yrkesskadeforsikring. Du kan også legge til en definisjon av Yrkesskadeforsikring selv.

1

0   0

Yrkesskadeforsikring


Arbeidsgiverne er pålagt å tegne en forsikring som dekker alle ansatte mot skader som følge av yrket. Les mer om personalforsikringer på Storebrand.no.
Kilde: storebrand.no

2

0   0

Yrkesskadeforsikring


Alle arbeidsgivere har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte, enten de arbeider hel- eller deltid. Forsikringen dekker følgende skader og sykdommer som arbeidstakere påføres [..]
Kilde: lederkilden.no

3

0   0

Yrkesskadeforsikring


Yrkesskadeforsikring dekker skader som inntreffer under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring som arbeidsgiver må tegne for alle ansatte i bedrif [..]
Kilde: tryg.no

4

0   0

Yrkesskadeforsikring


Arbeidsgiverne er pålagt å tegne en forsikring som dekker alle ansatte mot skader som følge av yrket.
Kilde: cfs.no

5

0   0

Yrkesskadeforsikring


En forsikringstype definert som en form for ansvarsforsikring i yrkesskadeforsikringsloven § 4 tredje ledd. Finanstilsynet har i en uttalelse 21.6.2007 til en advokat uttalt at yrkesskadeforsikringen er å anse som en kollektiv forsikring, og at den omfattes av FAL del A (det vil si skadeforsikring) i forholdet mellom forsikringsselskapet og forsi [..]
Kilde: harduensak.no


Legg til betydningen av Yrkesskadeforsikring
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Yield Ytelsesbasert pensjonsordning >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning