Betydning Yield
Hva betyr Yield? Her finner du 16 betydninger av ordet Yield. Du kan også legge til en definisjon av Yield selv.

1

2   0

Yield


Effektiv rente (intern rente). Den rente der sikrer, at nutidsværdien af en investerings (f.eks. en obligations) cash flow er lig med investeringens pris (obligationens kurs). Se internal rate of ret [..]
Kilde: danskebank.dk

2

1   0

Yield


Se effektiv rente.
Kilde: storebrand.no

3

1   0

Yield


(se effektiv rente)
Kilde: kortogkontant.no

4

1   0

Yield


avkastning [økon] (se også: interest)
Kilde: i18n.skolelinux.no

5

0   0

Yield


substantiv avkastning [økonomi]
Kilde: creativecommons.no

6

0   0

Yield


Gir uttrykk for effektiv avkastning på rentebærende papirer som kjøpes i dag og holdes til forfall samtidig som kupongutbetalinger reinvesteres til samme effektive avkastning.
Kilde: kommunepartner.no

7

0   0

Yield


Se utbytte.
Kilde: aperitif.no

8

0   0

Yield


Effektiv rente (intern rente). Den rente der sikrer, at nutidsværdien af en investerings (f.eks. en obligations) cash flow er lig med investeringens pris (obligationens kurs). Se internal rate of ret [..]
Kilde: danskebank.dk

9

0   0

Yield


Avkastning på investering. Også betegnelse for markedsrente på obligasjoner. Begrepet brukes også i markedet for næringseiendom som et mål på leieinntekter i forhold til eiendommens verdi.
Kilde: aksjeguiden.no

10

0   0

Yield


Samlet resultat av en investering, målt som faktisk avkastning på investert kapital.
Kilde: no.imsware.de

11

0   0

Yield


Avkastning.
Kilde: finansportalen.se

12

0   0

Yield


Engelsk uttrykk for effektiv rente.
Kilde: kommunalbanken.no

13

0   0

Yield


Gjennomsnittlig effektiv rente til forfall på et rentebærende verdipapir, ihensyntatt periodiske renteutbetalinger, dagens markedskurs og eventuell over- eller underkurs på avdrag og/eller innfrielsesdato. I aksjemarkedet uttrykker yield (evt. "dividend yield") forholdstallet mellom utbytte og aksjekurs.
Kilde: borsgruppen.no

14

0   0

Yield


Effektiv rente (intern rente). Den rente der sikrer, at nutidsværdien af en investerings (f.eks. en obligations) cash flow er lig med investeringens pris (obligationens kurs). Se internal rate of ret [..]
Kilde: ork.as

15

0   1

Yield


Yield er Pearl Jams femte studioalbum og ble gitt ut den 3. februar 1998. Dette var det første Pearl Jam-albumet som ikke kom på førsteplass på Billboard 200, men den kom på andre plass. Etter at [..]
Kilde: no.wikipedia.org

16

0   1

Yield


Engelsk uttrykk for avkastning.
Kilde: oekonomi.no


Legg til betydningen av Yield
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< VPS Yrkesskadeforsikring >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning