Betydning Virkningsgrad
Hva betyr Virkningsgrad? Her finner du 12 betydninger av ordet Virkningsgrad. Du kan også legge til en definisjon av Virkningsgrad selv.

1

3   1

Virkningsgrad


Virkningsgrad kaller vi en størrelse som beskriver effektiviteten til en energiomvandler. Det er tre størrelser i spill: Tilført, avgitt og tapt effekt. Virkningsgrad er per definisjon forholdet m [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

1   1

Virkningsgrad


forholdet mellom den energimengde en far ut av et kraftverk i form av elektrisitet og den energimengde som blir utviklet f.eks. i form av varme i et varmekraftverk. I et gasskraftverk kan dette forholdstallet kommet opp i 50 %. Det vil si at av den varmen som produseres, blir halvparten omgjort til elektrisitet mens den andre halvparten fores ut av [..]
Kilde: statkraft.no

3

0   2

Virkningsgrad


Forholdet mellom tilført energi (potensiell energi) og den utgående, utnyttbare energi.   Den teoretisk mulige v. går fra 0 til 1, gjerne uttrykt i prosent, dvs. fra 0 til 100 %. Den høyeste verdien (1/100 %) kan ikke oppnås i maskindriften bl.a. fordi det alltid vil være friksjonstap mm.             For vannkraftdrevne maskiner [..]
Kilde: bergverkshistorie.no

4

0   2

Virkningsgrad


forholdet mellom den energimengde en far ut av et kraftverk i form av elektrisitet og den energimengde som blir utviklet f.eks. i form av varme i et varmekraftverk. I et gasskraftverk kan dette forhol [..]
Kilde: e-co.no

5

0   2

Virkningsgrad


forholdet mellom den energien vi tilfører, og nytteenergien vi får ut av et apparat 
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

6

0   2

Virkningsgrad


Virkningsgrad kaller vi en størrelse som beskriver effektiviteten til en energiomvandler. Det er tre størrelser i spill: Tilført, avgitt og tapt effekt
Kilde: no.veidekke.com

7

0   2

Virkningsgrad


For bilmotorer betyr virkningsgrad vanligvis avgitt effekt fra motoren delt på tilført energi p.r. tidsenhet i form av drivstoff.
Kilde: invenit.mamutweb.com

8

0   2

Virkningsgrad


Mål på effektivitet i energiomvandlingen.
Kilde: kraftverk.net

9

0   2

Virkningsgrad


Den teoretiske effekt i et vannfall er alltid større enn den effekt som et kraftverk kan yte. Dette skyldes både friksjonstap (trykktap) i turbinrøret og tap både i turbin og generator. Virkningsg [..]
Kilde: fossingkraft.no

10

1   3

Virkningsgrad


Forholdet mellom den energimengde en far ut av et kraftverk i form av elektrisitet og den energimengde som blir utviklet f.eks. i form av varme i et varmekraftverk. I et gasskraftverk kan dette forholdstallet kommet opp i 50 %. Det vil si at av den varmen som produseres, blir halvparten omgjort til elektrisitet mens den andre halvparten fores ut av [..]
Kilde: sks.no

11

0   2

Virkningsgrad


forholdet mellom den energimengde en far ut av et kraftverk i form av elektrisitet og den energimengde som blir utviklet f.eks. i form av varme i et varmekraftverk. I et gasskraftverk kan dette forholdstallet kommet opp i 50 %. Det vil si at av den varmen som produseres, blir halvparten omgjort til elektrisitet mens den andre halvparten fores ut av [..]
Kilde: skagerakenergi.no

12

0   2

Virkningsgrad


Uttrykk for hvor stor andel av den tilgjengelige energien et system er i stand til å nyttiggjøre.
Kilde: helgelandskraft.no

Legg til betydningen av Virkningsgrad
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Nesjøen Lucy Davis >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning