Betydning Verdipapirforetak
Hva betyr Verdipapirforetak? Her finner du 4 betydninger av ordet Verdipapirforetak. Du kan også legge til en definisjon av Verdipapirforetak selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapirforetak


Foretak som yter investeringstjenester.
Kilde: skagenfondene.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapirforetak


Verdipapirforetak opptrer som mellommenn i verdipapirmarkedet og tilbyr investeringstjenester knyttet til finansielle instrumenter etter tillatelse fra Finanstilsynet. Verdipapirforetakene har en svær [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapirforetak


Foretak som yter investeringstjenester.
Kilde: kommunepartner.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapirforetak


Foretak som yter investeringstjenester. Verdipapirforetakene er regulert etter verdipapirhandelloven og er under tilsyn av Finanstilsynet.
Kilde: norges-bank.no

<< Vektet gj.sn. løpetid adkomst >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning